Behandeling

De manier waarop ik iemand behandel zou je het best kunnen omschrijven als 'holistisch'. Hiermee bedoel ik dat ik zowel aandacht besteed aan de geest als aan het lichaam. Je wordt als geheel individu betrokken in het genezingsproces.
We gaan niet alleen over jou problemen praten, maar jou ook stimuleren tot beweging en sport. We kijken naar jou leefomgeving en je sociale relaties. We gaan je ademhaling analyseren en trainen voor een gezonde hart-breinverbinding. We bekijken je huidige werksituatie en meten je stresslevels en kijken ook naar je slaappatroon en voedingspatroon. Kortom ik ga je helpen terug een gezonde geest én een gezond lichaam te krijgen!

Biofeedback

Tijdens de behandeling zal ik gebruik maken van Biofeedback. Dit wil zeggen dat ik bepaalde lichaamsparameters zal meten om een hartcoherentiestatus te bereiken. Dit is een tijdelijke hypergezonde staat van je hart-breinverbinding.